Ukjente norske fiskearter – Del 2

Norske fisker finnes i alle størrelser. Noen er naturlig hjemmehørende i landet, mens andre har blitt satt ut av mennesker. Her er noen fiskearter som du kanskje ikke kjente til.

Sørv

Blicca_bjoerknaSørv er en liten karpefisk. Den finnes i ferskvann i det meste av Sentral-Europa og Øst-Europa. Her i Norge er den vanligst i innsjøer langs Oslofjorden, men den er også registrert i Lille Stokkavatn ved Stavanger. Sørven spiser planter, vanninsekter og larver, snegler og krepsdyr. Under gyting om våren kan sørven samles i store stimer på grunt vann. Den største sørven som er fanget i Norge var på 1420 gram.

Laue

Laue er en liten ferskvannsfisk i karpefamilien. Fisken har smal kropp, og er litt underbitt. Den er grønnlig eller blålig på ryggen og sølvhvit under. I Norge finnes laue på sørøstlandet. Fisken finnes også i store deler av det nordlige Europa. Selv om den er spiselig, er den mest brukt som agn. Lauen vil ha klart vann, og liker seg i strandsonen. Den spiser mest insekter.

Hork

Hork tilhører abborfamilien. Arten finnes i Nord-Europa, Mellom-Europa og Sibir. I Norge er den registrert på Østlandet, nord til Mjøsa. Den kan skilles fra abbor på ryggfinnen og slimgropene på hodet.

Bergnebb

Bergnebb er en liten leppefisk som finnes fra vestkysten av Sverige og nord til kysten av Nord-Trøndelag. Sørover finnes den helt til nordkysten av Afrika. Fargen er oransje, og fisken har en prikk ved haleroten. Den er 10-12 cm lang. Bergnebb brukes ikke til matfisk, men den brukes i enkelte oppdrettsanlegg der den fjerner lus fra laks. For å brukes til avlusing må fiskens munn være uskadd, derfor fanges den med teiner, ikke med krok.

Flire

Flire er en liten karpefisk. Den har en del likheter med brasme, men øynene er større. Fliren har rødlige finner på buken og brystet. Fisken kan bli inntil 35 cm lang og veie 2 kg, selv om den største som er fanget i Norge veide 1015 gram. Noen sportsfiskere fokuserer spesielt på de mest kjente artene, mens andre gjerne vil fange flest mulig fiskearter, og da gjerne sjeldnere fisk.

Leave a Reply