Ukjente norske fiskearter – Del 1

De fleste kjenner til de store, viktige fiskeartene i Norge, men visste du at det er registrert 345 fiskearter i norske farvann? Hvor mange fiskearter som egentlig har besøkt norskekysten, er usikkert, for det kan dukke opp uventede gjester. Her skal vi ta for oss relativt ukjente arter.


Gullbust

Gullbust er en fisk i karpefamilien. Den har flere lokale navn, som haslong, hisling, hersling og slom. Arten kan bli inntil 40 cm lang, men de fleste fiskene er under 35 cm. Gullbusten har en ryggfinne med finnestråler. Arten finnes i store deler av Europa nord for Pyreneene og Alpene. Her i Norge finnes den bare på Østlandet, der den lever i elver og ved innløp og utløp i innsjøer. Noen ganger kan den finnes i brakkvann. Gullbusten spiser insekter, planter og krepsdyr, og kan svømme i store stimer.

1200px-Chondrostoma_nasus_(aka)


Karuss

Karuss tilhører også karpefamilien. Den finnes i det meste av Europa. I Norge finner vi den på Sørlandet og Østlandet. Fisken kan leve i små tjern, og klarer seg fint selv om tjernet fryser, ettersom den lager sin egen frostvæske. Fisken kan klare seg uten oksygen i flere måneder. Fisken er bronsefarget, men kan også være gullfarget, grønn eller brun. Noen karusser kan være oransje og svarte. Fisken er mellom 45 og 55 cm lang som voksen. I Norge er den satt ut i vann helt opp til Troms, først og fremst i småvann og gårdsdammer, der den renser vannet. Den kan bli inntil 40 år gammel, og klarer seg best når den får være eneste fiskeslag i vannet.


Suter

Suter, også kalt sudre, er en annen karpefisk. Fisken finnes i det meste av Eurasia, og her i landet er den mest vanlig i vann langs Skagerrakkysten. Denne fisken er ikke naturlig hjemmehørende i Norge, men har blitt satt ut i flere vann. Det første stedet vi vet den ble satt ut, er i Solborgvannet ved Arendal. Der var det tyske gruvearbeidere som satte ut suter midt på 1800-tallet. Fisken har spredt seg til andre vann, både med og uten menneskelig hjelp, og er i dag svartelistet i Norge.

Leave a Reply